Erkende hoorspecialisten

Oorwerk is een StAr-gecertificeerd audiciensbedrijf. Al onze audiciens zijn gediplomeerd, geregistreerd en worden doorlopend bijgeschoold naar de laatste ontwikkelingen.

Wij maken altijd gebruik van de nieuwste audio-, spraak- en videotechnieken bij het vaststellen van uw gehoor. Of het nu gaat om het ontdekken van een probleem, het meten van uw gehoor of om het controleren van een hoortoestel.

Video Otoscopie

Om het oor van binnen goed te kunnen bekijken en te inspecteren, maken wij gebruik van een otoscoop. Dit is een speciale kijker voor het oor waarmee de gehoorgang goed zichtbaar wordt. Ook hebben wij een kleine camera die wij pijnloos in de gehoorgang kunnen brengen om uw oor van binnen nog duidelijker te zien en u zelfs mee te laten kijken.

Toonaudiometrie

De meest gebruikte test voor het vaststellen van de aard en de grootte van het gehoorverlies is toonaudiometrie. Tijdens een test krijgt u zuivere tonen te horen op verschillende toonhoogtes. Daarbij stellen wij snel en eenvoudig vast bij welke sterkte u de verschillende tonen hoort. Door op verschillende manieren te meten, krijgen wij waardevolle informatie over de aard van uw gehoor en een eventueel gehoorverlies.

Spraakaudiometrie

Met spraakaudiometrie onderzoeken wij in welke mate u aangeboden spraak kunt verstaan. U krijgt eenvoudige, eenlettergrepige Nederlandse woorden op verschillende sterktes te horen, die u daarna mag herhalen. Deze test kan zowel met een hoofdtelefoon worden gedaan als in vrije veld, bij dit laatste kunnen wij bepalen of u voldoende met de gekozen hooroplossing kan verstaan.

Hearingloss Simulation

Met de Hearingloss Simulation kunnen wij met geluiden nabootsen wat uw gehoorverlies nu eigenlijk is en wat u niet meer kan horen. Dit kan voor u zelf en de mensen in uw omgeving begrip en duidelijkheid verschaffen.

Visual Speech

Om duidelijk te krijgen of het gekozen hoortoestel genoeg versterking biedt, plaatsen wij een microfoon in het oor en bieden wij u geluiden aan. Zo kunnen wij samen zien of er voldoende geluiden binnenkomen.

Surroundrouter

In de geluidsituaties die voor u belangrijk zijn willen wij juist testen of de gekozen hooroplossing zijn werk doet. Met de Surroundrouter kunnen wij deze situaties in de winkel nabootsen en waar nodig direct uw hoortoestel aanpassen.

Richtinghoren

Een richtinghorentest maakt duidelijk in hoeverre u kunt bepalen waar een geluid vandaan komt. Dat lukt alleen als beide oren ongeveer even goed functioneren. Tijdens de test krijgt u geluiden te horen via diverse luidsprekers die om u heen zijn geplaatst. U moet steeds aangeven uit welke richting het geluid afkomstig is.