3 mei 2014

Oorwerk binnenkort ook in Sassenheim

Terwijl bouwvakkers hard toewerken naar het  hoogste punt staat ook de invulling van het ‘SassemBourgconcept' niet stil. Het spreekwoord ‘als er één schaap over de dam is, volgen er meer' is zeker van toepassing op het nieuwe woonservicecentrum in aanbouw.

In april tekenden zowel logopediepraktijk Sassenheim-Lisse, Chiropractie Teylingen en audicien Oorwerk de overeenkomst voor hun nieuwe praktijkruimte. Allen zijn reeds werkzaam in ‘Klein SassemBourg' aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Chiropractoren Cock Lommerse en Eefje Gijsbers kunnen niet wachten tot ze begin volgend jaar naar de nieuwbouw kunnen verhuizen. ‘Voor ons is samenwerking met andere partijen, waaronder huisarts en fysiotherapeut, erg belangrijk. Dat gebeurt nu ook al in Klein SassemBourg maar dat zit vol. We werken hier bijvoorbeeld al samen met de orthopedagoge want motorische en daaraan verbonden leer- en gedragsproblemen kunnen voortkomen uit een onbalans in het beweging- en zenuwstelsel. Even overleg daarover kan een langdurige zoektocht naar oplossingen voorkomen. Ook de nabijheid van een Centrum Jeugd en Gezin is dan handig', zegt Lommerse.

 

Christel Kwakman en Esther Giezen van de logopediepraktijk beamen dit. Voor hen is met name de samenwerking binnen SassemBourg van doorslaggevende betekenis geweest voor deze keus. ‘Het werkt zoveel beter als je even face-to-face met elkaar kan overleggen, bijvoorbeeld met iemand van Jeugdzorg of de orthopedagoge. En laat die nu ook al in SassemBourg zitten!

Samenwerking met nieuwkomer Oorwerk is zeker een pré. Als slechthorendheid een probleem is voor de communicatie verslechtert het spraakvermogen maar ook de ruimtelijke oriëntatie en de sociale betrokkenheid. Samen met de audicien kan dan maatwerk worden geleverd. Dan is het makkelijk als je naast elkaar in het gebouw zit'. Naast deze specialisatie zijn er ook dyslexie, spraaktaaltherapeuten en neurologische expertise in de logopediepraktijk te vinden', aldus Kwakman. Christel Kwakman staat geregistreerd bij ParkinsonNet een kwaliteitskeurmerk voor deskundige parkinsonzorg. Daarnaast heeft zij een opleiding neurorevalidatie gedaan en kunnen patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel bij haar terecht voor logopedische zorg. In de logopediepraktijk worden ook cursussen spraakafzien gegeven. Samenwerking met de audicien heeft raakvlakken met die groep mensen die vanwege hun slechthorendheid niet optimaal communiceren. ‘Een gehoortest is snel geregeld met de audicien in het gebouw', aldus Kwakman. 

 

De vestiging van audicien Oorwerk is nieuw in Sassenheim. Directeur Gonny Rijnaars: ‘In onze nieuwe vestiging in Sassenheim willen we zo veel mogelijk slechthorenden helpen aan een beter gehoor. Gehoorverlies heeft een directe invloed op de kwaliteit van sociale interactie. Als dat minder wordt, heeft dat uiteindelijk effect op óf en hoe we ons tot anderen verhouden. Omdat men gesprekken niet meer kan volgen, ligt vereenzaming op de loer. Na het aanmeten van gehoorapparatuur gaat vaak weer een wereld voor de mensen open. Ontkenning van gehoorproblemen vormt regelmatig een drempel om actie te ondernemen. Als je dan dicht bij samenwerkende partijen zit kan dat helpen. Als de huisarts of logopedist bijvoorbeeld zegt ‘loop even binnen bij de buren voor een gratis gehoortest' is men vaak sneller geneigd dit ook te doen'. 

 

Johan van Buren, manager Wonen bij Vooruitgang, knikt instemmend: ‘Dit is nu precies wat wij bedoelen met het ‘SassemBourgconcept'. Het gaan niet alleen om de stenen maar juist wat er binnen in een gebouw gebeurt. De verscheidenheid aan zorgverleners binnen SassemBourg neemt alsmaar toe en wij merken in toenemende mate dat men daar graag deel van wil uitmaken. De voordelen van het samen aanwezig zijn in één gebouw, om op die manier voor mensen laagdrempelige en goed bereikbare zorg en dienstverlening te kunnen leveren, slaat steeds meer aan. In mijn ogen is dat ook de toekomst'.

 

De bouw van SassemBourg is ‘live' te volgen op www.SassemBourg.nl