6 februari 2018

Mannen doof voor schade aan gehoor

Veel oudere mannen lopen langdurig rond met soms ernstig gehoorverlies. Ze blijken doof voor gehoorschade. Vier van de vijf 55-plussers (81 procent) worden weliswaar door de ’omgeving’ gewezen op hun hoorproblemen, maar ondernemen daartegen heel lang niets.

Dat leidt uiteindelijk tot meer gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid en buitengesloten zijn. Dit blijkt uit een enquête naar de invloed van afnemend gehoor op het sociale en psychische functioneren.

Acceptatie

Mannen tussen 55 en 80 jaar wachten, na bewustwording en acceptatie van hun gehoorverlies, gemiddeld twee jaar met het zoeken naar een oplossing. Vrouwen in die leeftijdsgroep zijn voortvarender om iets aan hun verslechterende gehoor te laten doen. Gemiddeld stappen zij met twintig maanden naar de huisdokter en vervolgens naar een kno-arts of een audicien. Mannen wachten daarmee minstens 24 maanden.

„Ouderen wachten zelfs tien jaar met de aanschaf van hoorhulpmiddelen na de eerste indicatie, dat wil zeggen nadat echt de noodzaak is gebleken”, reageert dr. ir. Jan de Laat, klinisch-fysicus en audioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het verlies aan arbeidsinzet door slechthorendheid bedraagt bijna 2 procent (BNP).

Geluid

In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen slechthorenden, zo’n 10 procent van de bevolking. Bij mannen doen gehoorproblemen zich vaker voor dan bij vrouwen, vooral veroorzaakt door meer blootstelling aan geluid. Uit eerder onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam bleek dat één op de drie mannen en vrouwen boven 65 jaar een substantieel gehoorverlies heeft van gemiddeld 35 decibel (aan het beste oor).

Volgens de nieuwe enquête van Kantar Public (voorheen TNS Nipo) s het gehoor bij veel mensen jarenlang stelselmatig verslechterd en het probleem weggestopt, voordat zij in actie kwamen.

De algehele kwaliteit van leven steeg met 17 procent bij mannen die binnen zes maanden een hoortoestel gebruikten, blijkt uit de peiling.

Psycholoog René van der Wilk, gespecialiseerd in audiologische problemen en de psyche, zegt: „Wat veel mannen zich niet realiseren bij dergelijk uitstelgedrag, is dat de consequenties van slechthorendheid veel verder gaan dan de kwaal zelf. Ook ervaren ze frequenter een gebrek aan emotionele steun en voelen zij zich meer buitengesloten van het familieleven.”

Bron: De Telegraaf